Sandbox - Citation and Blockquote style

Sandbox - Citation and Blockquote style

Pure HTML

<div class="z-container">
 <div class="letter">
  <div class="text-center"><i class="fas fa-quote-right"></i>
  </div>
  <p>
   "Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."
  </p>
  <div class="author">~ Joanne K. Rowling
  </div>
 </div>
</div>

"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."

~ Joanne K. Rowling

Full parameters

{{< letter quote="yes" author="~ Joanne K. Rowling" >}}
"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."
{{< /letter >}}

"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."

~ Joanne K. Rowling

Without quote

{{< letter author="~ Joanne K. Rowling" >}}
"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."
{{< /letter >}}

"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."

~ Joanne K. Rowling

Without Autor

{{< letter >}}
"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."
{{< /letter >}}

"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."

Wth markdown

{{< letter author="~ Joanne K. Rowling" >}}
### Dear Friends

"Postavit se našim ```nepřátelům``` chce velkou [odvahu](/#), ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."
{{< /letter >}}

Dear Friends

"Postavit se našim nepřátelům chce velkou odvahu, ale ještě větší odvahu potřebujeme k tomu, abychom se postavili našim přátelům."

~ Joanne K. Rowling


.Page.Params ::

KeyTypeValue
audio[]string ""
authorstring "RaMa"
categories[]string "Hugo"
custom_css[]string ""
custom_js[]string ""
datetime.Time 2018-01-01 00:01:03 +2358 +2358
descriptionstring "Hugo Citation and Blockqoute style"
draftbool false
hashtags[]string "Hugo" "HugoSandbox" "HugoTabs"
images[]string "/img/post/posts/0000-08/quotation-marks-poster.webp"
img-smallstring "/img/post/posts/0000-08/quotation-marks-480x270.webp"
iscjklanguagebool false
keywords[]string "linux"
kopiebool false
lastmodtime.Time 2018-01-01 00:01:03 +2358 +2358
linktitlestring ""
news_keywords[]string "hugo"
publishdatetime.Time 2018-01-01 00:01:03 +2358 +2358
series[]string ""
source_web[]string ""
summarystring "I created letter shortcode in hugo static site generator. Shortcode make a html block with look like letter or Quotation."
tags[]string "hugo"
thumbnailstring "/img/post/posts/0000-08/quotation-marks-poster.webp"
titlestring "Sandbox - Citation and Blockquote style"
typestring "post"
urlstring ""
videos[]string ""

.Site/site ::

&page.siteWrapper{s:(*hugolib.Site)(0xc0008e5ce0)} (type:*page.siteWrapper)


SUBSCRIBE FOR NEW ARTICLES