HUGO Apache Echarts

HUGO Apache Echarts
Decimal Octal Hex Binary Value Description Carret notation Escape sequence in C
000 000 00 0000 0000 NUL "null" character ^@ \0
001 001 01 0000 0001 SOH start of header ^A
002 002 02 0000 0010 STX start of text ^B
003 003 03 0000 0011 ETX end of text ^C
004 004 04 0000 0100 EOT end of transmission ^D
005 005 05 0000 0101 ENQ enquiry ^E
006 006 06 0000 0110 ACK acknowledgment ^F
007 007 07 0000 0111 BEL bell ^G \a
008 010 08 0000 1000 BS backspace ^H \b
009 011 09 0000 1001 HT horizontal tab ^I \h
010 012 0A 0000 1010 LF line feed ^J \n
011 013 0B 0000 1011 VT vertical tab ^K \v
012 014 0C 0000 1100 FF form feed ^L \f
013 015 0D 0000 1101 CR carriage return ^M \r
014 016 0E 0000 1110 SO shift out ^N
015 017 0F 0000 1111 SI shift in ^O
016 020 10 0001 0000 DLE data link escape ^P
017 021 11 0001 0001 DC1 device control 1 (XON) ^Q
018 022 12 0001 0010 DC2 device control 2 ^R
019 023 13 0001 0011 DC3 device control 3 (XOFF) ^S
020 024 14 0001 0100 DC4 device control 4 ^T
021 025 15 0001 0101 NAK negative acknowledgement ^U
022 026 16 0001 0110 SYN synchronous idle ^V
023 027 17 0001 0111 ETB end of transmission block ^W
024 030 18 0001 1000 CAN cancel ^X
025 031 19 0001 1001 EM end of medium ^Y
026 032 1A 0001 1010 SUB substitute ^Z
027 033 1B 0001 1011 ESC escape ^[ \e
028 034 1C 0001 1100 FS file separator ^\
029 035 1D 0001 1101 GS group separator ^]
030 036 1E 0001 1110 RS request to send/record separator ^^
031 037 1F 0001 1111 US unit separator ^_
032 040 20 0010 0000 SP space ^?
033 041 21 0010 0001 ! exclamation mark
034 042 22 0010 0010 " double quote
035 043 23 0010 0011 # number sign
036 044 24 0010 0100 $ dollar sign
037 045 25 0010 0101 % percent
038 046 26 0010 0110 & ampersand
039 047 27 0010 0111 ' single quote
040 050 28 0010 1000 ( left/opening parenthesis
041 051 29 0010 1001 ) right/closing parenthesis
042 052 2A 0010 1010 * asterisk
043 053 2B 0010 1011 + plus
044 054 2C 0010 1100 , comma
045 055 2D 0010 1101 - minus or dash
046 056 2E 0010 1110 . dot
047 057 2F 0010 1111 / forward slash
048 060 30 0011 0000 0
049 061 31 0011 0001 1
050 062 32 0011 0010 2
051 063 33 0011 0011 3
052 064 34 0011 0100 4
053 065 35 0011 0101 5
054 066 36 0011 0110 6
055 067 37 0011 0111 7
056 070 38 0011 1000 8
057 071 39 0011 1001 9
058 072 3A 0011 1010 : colon
059 073 3B 0011 1011 ; semi-colon
060 074 3C 0011 1100 < less than
061 075 3D 0011 1101 = equal sign
062 076 3E 0011 1110 > greater than
063 077 3F 0011 1111 ? question mark
064 100 40 0100 0000 @ 'at' symbol
065 101 41 0100 0001 A
066 102 42 0100 0010 B
067 103 43 0100 0011 C
068 104 44 0100 0100 D
069 105 45 0100 0101 E
070 106 46 0100 0110 F
071 107 47 0100 0111 G
072 110 48 0100 1000 H
073 111 49 0100 1001 I
074 112 4A 0100 1010 J
075 113 4B 0100 1011 K
076 114 4C 0100 1100 L
077 115 4D 0100 1101 M
078 116 4E 0100 1110 N
079 117 4F 0100 1111 O
080 120 50 0101 0000 P
081 121 51 0101 0001 Q
082 122 52 0101 0010 R
083 123 53 0101 0011 S
084 124 54 0101 0100 T
085 125 55 0101 0101 U
086 126 56 0101 0110 V
087 127 57 0101 0111 W
088 130 58 0101 1000 X
089 131 59 0101 1001 Y
090 132 5A 0101 1010 Z
091 133 5B 0101 1011 [ left/opening bracket
092 134 5C 0101 1100 \ back slash
093 135 5D 0101 1101 ] right/closing bracket
094 136 5E 0101 1110 ^ caret/circumflex
095 137 5F 0101 1111 _ underscore
096 140 60 0110 0000 `
097 141 61 0110 0001 a
098 142 62 0110 0010 b
099 143 63 0110 0011 c
100 144 64 0110 0100 d
101 145 65 0110 0101 e
102 146 66 0110 0110 f
103 147 67 0110 0111 g
104 150 68 0110 1000 h
105 151 69 0110 1001 i
106 152 6A 0110 1010 j
107 153 6B 0110 1011 k
108 154 6C 0110 1100 l
109 155 6D 0110 1101 m
110 156 6E 0110 1110 n
111 157 6F 0110 1111 o
112 160 70 0111 0000 p
113 161 71 0111 0001 q
114 162 72 0111 0010 r
115 163 73 0111 0011 s
116 164 74 0111 0100 t
117 165 75 0111 0101 u
118 166 76 0111 0110 v
119 167 77 0111 0111 w
120 170 78 0111 1000 x
121 171 79 0111 1001 y
122 172 7A 0111 1010 z
123 173 7B 0111 1011 { left/opening brace
124 174 7C 0111 1100 | vertical bar
125 175 7D 0111 1101 } right/closing brace
126 176 7E 0111 1110 ~ tilde
127 177 7F 0111 1111 DEL delete
Decimal Octal Hex Binary Value Description Carret notation Escape sequence in C
000 000 00 0000 0000 NUL "null" character ^@ \0
001 001 01 0000 0001 SOH start of header ^A
002 002 02 0000 0010 STX start of text ^B
003 003 03 0000 0011 ETX end of text ^C
004 004 04 0000 0100 EOT end of transmission ^D
005 005 05 0000 0101 ENQ enquiry ^E
006 006 06 0000 0110 ACK acknowledgment ^F
007 007 07 0000 0111 BEL bell ^G \a
008 010 08 0000 1000 BS backspace ^H \b
009 011 09 0000 1001 HT horizontal tab ^I \h
010 012 0A 0000 1010 LF line feed ^J \n
011 013 0B 0000 1011 VT vertical tab ^K \v
012 014 0C 0000 1100 FF form feed ^L \f
013 015 0D 0000 1101 CR carriage return ^M \r
014 016 0E 0000 1110 SO shift out ^N
015 017 0F 0000 1111 SI shift in ^O
016 020 10 0001 0000 DLE data link escape ^P
017 021 11 0001 0001 DC1 device control 1 (XON) ^Q
018 022 12 0001 0010 DC2 device control 2 ^R
019 023 13 0001 0011 DC3 device control 3 (XOFF) ^S
020 024 14 0001 0100 DC4 device control 4 ^T
021 025 15 0001 0101 NAK negative acknowledgement ^U
022 026 16 0001 0110 SYN synchronous idle ^V
023 027 17 0001 0111 ETB end of transmission block ^W
024 030 18 0001 1000 CAN cancel ^X
025 031 19 0001 1001 EM end of medium ^Y
026 032 1A 0001 1010 SUB substitute ^Z
027 033 1B 0001 1011 ESC escape ^[ \e
028 034 1C 0001 1100 FS file separator ^\
029 035 1D 0001 1101 GS group separator ^]
030 036 1E 0001 1110 RS request to send/record separator ^^
031 037 1F 0001 1111 US unit separator ^_
032 040 20 0010 0000 SP space ^?
033 041 21 0010 0001 ! exclamation mark
034 042 22 0010 0010 " double quote
035 043 23 0010 0011 # number sign
036 044 24 0010 0100 $ dollar sign
037 045 25 0010 0101 % percent
038 046 26 0010 0110 & ampersand
039 047 27 0010 0111 ' single quote
040 050 28 0010 1000 ( left/opening parenthesis
041 051 29 0010 1001 ) right/closing parenthesis
042 052 2A 0010 1010 * asterisk
043 053 2B 0010 1011 + plus
044 054 2C 0010 1100 , comma
045 055 2D 0010 1101 - minus or dash
046 056 2E 0010 1110 . dot
047 057 2F 0010 1111 / forward slash
048 060 30 0011 0000 0
049 061 31 0011 0001 1
050 062 32 0011 0010 2
051 063 33 0011 0011 3
052 064 34 0011 0100 4
053 065 35 0011 0101 5
054 066 36 0011 0110 6
055 067 37 0011 0111 7
056 070 38 0011 1000 8
057 071 39 0011 1001 9
058 072 3A 0011 1010 : colon
059 073 3B 0011 1011 ; semi-colon
060 074 3C 0011 1100 < less than
061 075 3D 0011 1101 = equal sign
062 076 3E 0011 1110 > greater than
063 077 3F 0011 1111 ? question mark
064 100 40 0100 0000 @ 'at' symbol
065 101 41 0100 0001 A
066 102 42 0100 0010 B
067 103 43 0100 0011 C
068 104 44 0100 0100 D
069 105 45 0100 0101 E
070 106 46 0100 0110 F
071 107 47 0100 0111 G
072 110 48 0100 1000 H
073 111 49 0100 1001 I
074 112 4A 0100 1010 J
075 113 4B 0100 1011 K
076 114 4C 0100 1100 L
077 115 4D 0100 1101 M
078 116 4E 0100 1110 N
079 117 4F 0100 1111 O
080 120 50 0101 0000 P
081 121 51 0101 0001 Q
082 122 52 0101 0010 R
083 123 53 0101 0011 S
084 124 54 0101 0100 T
085 125 55 0101 0101 U
086 126 56 0101 0110 V
087 127 57 0101 0111 W
088 130 58 0101 1000 X
089 131 59 0101 1001 Y
090 132 5A 0101 1010 Z
091 133 5B 0101 1011 [ left/opening bracket
092 134 5C 0101 1100 \ back slash
093 135 5D 0101 1101 ] right/closing bracket
094 136 5E 0101 1110 ^ caret/circumflex
095 137 5F 0101 1111 _ underscore
096 140 60 0110 0000 `
097 141 61 0110 0001 a
098 142 62 0110 0010 b
099 143 63 0110 0011 c
100 144 64 0110 0100 d
101 145 65 0110 0101 e
102 146 66 0110 0110 f
103 147 67 0110 0111 g
104 150 68 0110 1000 h
105 151 69 0110 1001 i
106 152 6A 0110 1010 j
107 153 6B 0110 1011 k
108 154 6C 0110 1100 l
109 155 6D 0110 1101 m
110 156 6E 0110 1110 n
111 157 6F 0110 1111 o
112 160 70 0111 0000 p
113 161 71 0111 0001 q
114 162 72 0111 0010 r
115 163 73 0111 0011 s
116 164 74 0111 0100 t
117 165 75 0111 0101 u
118 166 76 0111 0110 v
119 167 77 0111 0111 w
120 170 78 0111 1000 x
121 171 79 0111 1001 y
122 172 7A 0111 1010 z
123 173 7B 0111 1011 { left/opening brace
124 174 7C 0111 1100 | vertical bar
125 175 7D 0111 1101 } right/closing brace
126 176 7E 0111 1110 ~ tilde
127 177 7F 0111 1111 DEL delete

Československo a korejská válka

Československo jako komunistická země a součást východního bloku podporovalo Severní Koreu. Zvěčnil to režisér Jiří Menzel ve filmu Skřivánci na niti, kde novináři Rudého práva nabádají dělníky v kladenské Poldovce, aby před fotograf
em provolávali hesla Ruce pryč od Koreje a Ami, go home.

1 Československo neposílalo Kim Ir-senovi zbraně, ale ošacení pro vojáky, například spodní prádlo, zimní kabáty, boty. Od dubna 1952 fungovala na severu československá polní nemocnice.

2 eskoslovensko neposílalo Kim Ir-senovi zbraně, ale ošacení pro vojáky, například spodní prádlo, zimní kabáty, boty. Od dubna 1952 fungovala na severu československá polní nemocnice.

3 Československo neposílalo Kim Ir-senovi zbraně, ale ošacení pro vojáky, například spodní prádlo, zimní kabáty, boty. Od dubna 1952 fungovala na severu československá polní nemocnice.

4 Československo neposílalo Kim Ir-senovi zbraně, ale ošacení pro vojáky, například spodní prádlo, zimní kabáty, boty. Od dubna 1952 fungovala na severu československá polní nemocnice.

{{< blue-box img="/img/post/posts/0000-04/south-korea-war-mao.png" position="a-img-margin-left" style="max-width: 200px;" data-caption="obrazek 3" >}}
## Čínská intervence

Čínský vůdce **Mao Ce-tung vyslal postupně během října a listopadu přes hranici 250 tisíc vojáků.** Síly OSN nebyly v těžkém terénu a za extrémního mrazu schopny čínské početní převaze čelit. **V mimořádně krvavé bitvě** v údolí řekyČchongčchon ztratila americká druhá divize tři tisíce mužů.

5 prosince 1950 Čínská lidová armáda za podpory severokorejských vojáků vstoupila do Pchjongjangu. Na Nový rok 1951 Číňané zahájili útok na Soul, 4. ledna do města vstoupily dvě ```čínské divize```.

## Stabilizace fronty a příměří

Vojska OSN vedená Američany zahájila **operaci Rozparovač**, poslední velkou pozemní akci války. Soul dobyla zpět 14. března, Číňané utrpěli obrovské ztráty. Válka pokračovala ještě déle než dva roky, ale frontová linie už se přílišnehýbala. 27. července 1953 podepsali zástupci severu a jihu na hranici v Pchanmundžomu **dohodu o příměří**.
{{< /blue-box >}}
obrazek 3

Čínská intervence

Čínský vůdce Mao Ce-tung vyslal postupně během října a listopadu přes hranici 250 tisíc vojáků. Síly OSN nebyly v těžkém terénu a za extrémního mrazu schopny čínské početní převaze čelit. V mimořádně krvavé bitvě v údolí řekyČchongčchon ztratila americká druhá divize tři tisíce mužů.

5 prosince 1950 Čínská lidová armáda za podpory severokorejských vojáků vstoupila do Pchjongjangu. Na Nový rok 1951 Číňané zahájili útok na Soul, 4. ledna do města vstoupily dvě čínské divize.

Stabilizace fronty a příměří

Vojska OSN vedená Američany zahájila operaci Rozparovač, poslední velkou pozemní akci války. Soul dobyla zpět 14. března, Číňané utrpěli obrovské ztráty. Válka pokračovala ještě déle než dva roky, ale frontová linie už se přílišnehýbala. 27. července 1953 podepsali zástupci severu a jihu na hranici v Pchanmundžomu dohodu o příměří.